فرهنگی و هنری / اولین هفته قرآن و عترت استان اصفهان
اولین هفته قرآن و عترت استان اصفهان

اولین هفته قرآن و عترت استان اصفهان

هدف ایجاد تولیدات مختلف با مضامین قرآنی و سیره ی معصومین علیهم السلام