سلامت / سبوس برنج دکتر بیز چیست؟
سبوس برنج دکتر بیز چیست؟

سبوس برنج دکتر بیز چیست؟

ویژگی عمده سبوس برنج دکتر بیز این است که اصولا سبوس برنج در معرض هوا پس از گذشت حدود 2 روز، اکسیده ‏شده و اکثر خواص خود را از دست می دهد در حالی که ساشه های 15 گرمی سبوس برنج دکتر بیز در هنگام تهیه آن ‏پس از فرآوری ، وکیوم شده و سپس در بسته بندی مخصوص پرس می شود لذا تمام خواص خود را حفظ می کند.‏