علمی پژوهشی / برای اولین بار دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی در کشور ساخته شد
برای اولین بار دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی در کشور ساخته شد

برای اولین بار دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی در کشور ساخته شد

شرکت‌ یکتا صنعت ناجی ، از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه ‏صنعتی اصفهان ، برای نخستین بار در کشور موفق به ساخت و طراحی دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی ‏شد.‏