سلامت / اثرات قارچ گانودرما در بهبود 30 بیماری
اثرات قارچ گانودرما در بهبود 30 بیماری

اثرات قارچ گانودرما در بهبود 30 بیماری

بزرگترین مزیت قاچ گانودرمای فرآوری شده ، امتیازات آن برای سیستم ایمنی است. این قارچ به ما کمک می ‏کند تا با انواع فشارهای فیزیکی مانند: تروما، بیخوابی، تب، مسمومیت، استرس روانی، عفونت، تشعشعات ‏مضر،‎ ‎بدن خود را تطبیق دهیم.‏