سلامت / چوب مسواک و نخ دندان تو - هست بی شک بهترین درمان تو
چوب مسواک و نخ دندان تو - هست بی شک بهترین درمان تو

چوب مسواک و نخ دندان تو - هست بی شک بهترین درمان تو

سروده ای از دکتر ابراهیم اسفندیاری - استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چوب  مسواک اراک  و  سبک زندگی


نظر کاربران در مورد اخبار: