سلامت / تاثیر شگفت‌ انگیز چوب مسواک در سلامت دستگاه گوارش
تاثیر شگفت‌ انگیز چوب مسواک در سلامت دستگاه گوارش

تاثیر شگفت‌ انگیز چوب مسواک در سلامت دستگاه گوارش

از دکتر ابراهیم اسفندیاری، استاد دانشکده پزشکی اصفهان