سلامت / اعلایی و عباسپور مربی های موفق نتورک شرکت بیز در اصفهان
اعلایی و عباسپور مربی های موفق نتورک شرکت بیز در اصفهان

اعلایی و عباسپور مربی های موفق نتورک شرکت بیز در اصفهان

برنامه آموزشی متفاوت با حضور انگیزشی ترین مربی ایران در اصفهان برگزار شد‏

این برنامه آموزشی در جمعه 12 مهر 98 در دفتر شرکت بیز در خیابان جابرانصاری اصفهان یک نوبت در صبح و دو نوبت در بعد از ظهر برگزار شد.

در این همایش علاوه بر کلاس های آموزشی، راهروها و راه پله ها هم جای خالی نداشتند و شور و شوق در بین اعضا در این دفتر که برای شنیدن سخنان مربی های موفق شرکت بیز آمده بودند، موج می زد.

حامد عباسپور و امیرمهدی سادات اعلایی در برنامه آموزشی خود از نکات مهم روش های بازاریابی شبکه ای و همچنین تجریبات خود گفتند.

گزارش تصویری از همایش آموزشی مشتاقان نتورک شرکت بیز در اصفهان: 

نظر کاربران در مورد اخبار: